ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αύξηση την αποδοτικότητας μέσω μιας ασφαλούς ενοποιημένης λύσης επικοινωνίας (Unified Communications Solution) που υποστηρίζει:
– Presence-based awareness
– Instant video επικοινωνία
– Visual voicemail (οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο)
– Συνομιλίες φωνής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κειμένου και συνομιλίας σε οποιαδήποτε συσκευή

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σωστή διαχείριση των επικοινωνιών των ασθενών με χρήση του Contact Center:
– Προτεραιότητα στις κλήσεις ασθενών
– Αυτοματοποιημένα μηνύματα φωνής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνομιλίας για την παρακολούθηση των ασθενών, τις υπενθυμίσεις συνταγής και την μείωση του αριθμού των αναπάντητων συναντήσεων
– Την ολοκληρωμένη τεχνολογία φωνητικής απόκρισης (IVR) για να βοηθήσετε τους ασθενείς να περιηγηθούν στο σωστό τμήμα της εγκατάστασής σας

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

Παροχή καλύτερης εμπειρίας στον ασθενή χρησιμοποιώντας λύσεις συνεργασίας (Collaboration Solutions ) με αποτελέσματα όπως:
– Την καλύτερη επικοινωνία, την άμεση ανταπόκριση και την πρόσβαση σε πληροφορίες για τη βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών.
– Την μείωση στις καθυστερήσεις στην παροχή φροντίδας
– Την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στην αλυσίδα παροχής φροντίδας, που σημαίνει ότι το κλινικό προσωπικό μπορεί να δει περισσότερους ασθενείς σε λιγότερο χρόνο.

MITEL’S SUCCESS STORIES