ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ…

Το μέλλον βρίσκεται σε μια παγκοσμίως συνδεδεμένη αγορά. Η BT Unified Trading ως ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών ταιριάζει απόλυτα στο συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον του κλάδου. Παρέχει στους συμμετέχοντες της αγοράs τις λύσεις που απαιτούνται ώστε να επιτύχουν την διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής βάσης και μια ευέλικτη τεχνολογία για την επιχείρηση τους, σε ένα όλο και πιο αυστηρό ρυθμιστικό περιβάλλον.
Η BT Unified Trading είναι μια ολοκληρωμένη λύση για: